EkoRent

leasing

FINANCOVÁNÍ ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ

ÚVĚR

Leasing a úvěr se zásadně liší ve způsobu uplatňování investice do nákladů.

U leasingu se investice umořuje do nákladů formou leasingových splátek rovnoměrně po sjednanou dobu leasingu – viz Finanční LEASING.

U úvěrů se pořizovací cena investice umořuje do nákladů formou odpisů a současně se uplatňují do nákladů úroky vyplývající z uzavřené úvěrové smlouvy. Počet let odpisování a výše odpisů je dána Zákonem o daních z příjmů v §31-rovnoměrné odpisy nebo v §32-zrychlené odpisy.

Médii často uváděným rozdílem mezi leasingem a úvěrem je rozdíl ve vlastnictví financovaného předmětu. U leasingu je předmět z podstaty věci (leasing=pronájem) automaticky ve vlastnictví leasingové společnosti. U úvěru se vlastníkem předmětu stává klient, neboť on je kupující a úvěr slouží pouze k profinancování kupní ceny (či její části). Situace na trhu je ovšem taková, že naprostá většina bank a leasingových společností poskytujících tyto účelové úvěry používají k zajištění úvěru tzv. Smlouvu o zajišťovacím převodu vlastnického páva a Smlouvu o výpůjčce. V praxi to pro klienta znamená, že po dobu splácení úvěru převádí vlastnické právo na financující instituci a ta mu ho po dobu splácení vypůjčuje. Tím se ovšem z pohledu vlastnictví klient i financující společnost dostávají na úroveň leasingu a zásadním rozdílem zůstává pouze výše uvedený způsob uplatňování investice do nákladů.

Úvěrové podmínky společnosti EKORENT

  • EKORENT poskytuje především úvěry na profinancování nákupu zdravotnické techniky, automobilů a nábytku, ale také na profinancování nákupu jiné již existující ordinace či na stavební rekonstrukci. V individuálních případech poskytuje také bezúčelový úvěr.
  • Smlouvy i splácení na 6 – 60 měsíců. Doba splácení úvěru není stanovena zákonem a lze ji tedy sjednat individuálně na základě jednání s klientem. Úvěrové smlouvy uzavíráme minimálně na 6 a maximálně na 60 měsíců. Pouze ve výjimečných případech i na dobu delší.
  • Fixní splátky. Splátky úvěru jsou počítány úrokovou sazbou, která je fixní po celou dobu trvání smlouvy o poskytnutí úvěru a splátky tedy nejsou závislé na změnách úrokových sazeb během této doby.
  • „Akontace“ od 0%. Úvěr jsme schopni ve většině případů poskytnout až na 100% pořizovací ceny předmětu financování, tedy s nulovou spoluúčastí od zákazníka.
  • Odklad počátku splácení. Lze sjednat individuální splátkový kalendář. Například s odkladem počátku splácení až o 6 měsíců. Toho často využívají především začínající zákazníci.
  • Možné změny splácení. Na žádost zákazníka lze měnit splátkový kalendář i v průběhu splácení úvěru. Například zkrácení či prodloužení splácení, odklad několika splátek, mimořádnou úhradu apod. Možné je i jednorázové doplacení úvěru.
  • Výhodné pojištění. V rámci úvěru nabízíme také pojištění předmětu financování s různým rozsahem krytí pojistných rizik dle výběru klienta.
  • 0,- Kč poplatek za vypracování úvěrové smlouvy.
  • 0,- Kč poplatek za vedení úvěrového účtu.
  • Po celém území ČR. Smlouvu o poskytnutí úvěru je možné uzavřít po celém území ČR.