Poskytované typy
financování


Specialisté na úvěry a leasing pro zdravotnictví již od roku 1992.

Poskytované typy
financování


Specialisté na úvěry a leasing pro zdravotnictví již od roku 1992.

Úvěry

Ekorent poskytuje úvěry na profinancování nákupu zdravotnické techniky, automobilů a nábytku, ale také na nákup již existující ordinace či na stavební rekonstrukci. V individuálních případech poskytuje také bezúčelový úvěr. Financuje jak zavedená zdravotnická zařízení, tak začínající lékaře bez vlastní podnikatelské historie. 


Podmínky úvěrů

Individuální doba splácení

Doba splácení úvěru není stanovena zákonem a lze ji tedy sjednat individuálně na základě jednání s klientem. Úvěrové smlouvy uzavíráme minimálně na 6 a maximálně na 60 měsíců. Pouze ve výjimečných případech i na dobu delší.

Odklad počátku splácení

Lze sjednat individuální splátkový kalendář. Například s odkladem počátku splácení až o 6 měsíců. Toho často využívají především začínající zákazníci.

 

Fixní splátky

Splátky úvěru jsou počítány úrokovou sazbou, která je fixní po celou dobu trvání smlouvy o poskytnutí úvěru a splátky tedy nejsou závislé na změnách úrokových sazeb během této doby.

 

Možné změny splácení

Na žádost zákazníka lze měnit splátkový kalendář i v průběhu splácení úvěru. Například zkrácení či prodloužení splácení, odklad několika splátek, mimořádnou splátku i jednorázové doplacení úvěru.

Akontace od 0 %

Úvěr jsme schopni ve většině případů poskytnout až na 100 % pořizovací ceny předmětu financování, tedy s nulovou spoluúčastí od zákazníka.


 

Bez poplatků

Vypracování úvěrové smlouvy a vedení úvěrového účtu je ZDARMA.

Leasing

Ekorent uzavírá leasing na zdravotnické přístroje, lékařský nábytek, ostatní vybavení ordinací a laboratoří a na automobily. Vesměs se jedná o předměty leasingu zařazené v 2. odpisové skupině. Financuje jak zavedená zdravotnická zařízení, tak začínající lékaře bez vlastní podnikatelské historie. 


Podmínky leasingu

Doba splácení leasingu

Dle aktuálního znění Zákona o daních z příjmů je minimální doba trvání finančního leasingu u předmětů zařazených do 1. odpisové skupiny (počítačová technika) 36 měsíců, do druhé odpisové skupiny (zdravotnická technika, automobily, nábytek) 54 měsíců a do 3. odpisové skupiny 114 měsíců. 

Leasingovou smlouvu lze u nás uzavřít se splácením na celou dobu sjednané doby leasingu a nebo se zkráceným způsobem splácení. Tuto variantu ocení klienti, kteří chtějí mít leasing splacen za kratší dobu, než je minimální doba daná zákonem. Uhrazené splátky nájemného pak uplatní do nákladů rovnoměrně po sjednanou dobu leasingu, která musí odpovídat minimální době dané aktuálním zněním Zákona o daních z příjmů.

Odklad počátku splácení

Lze sjednat individuální splátkový kalendář. Například s odkladem počátku splácení až o 6 měsíců. Toho často využívají především klienti, kteří zakládají svoji novou ordinaci či laboratoř.

Výhodné pojištění

V rámci leasingu nabízíme také pojištění předmětu leasingu s různým rozsahem krytí pojistných rizik dle výběru klienta za výrazně lepších podmínek než při individuálním sjednávání pojištění klientem.
 

Fixní splátky

Splátky leasingu jsou počítány úrokovou sazbou, která je fixní po celou dobu leasingu a splátky tedy nejsou závislé na změnách úrokových sazeb během leasingu.
 

Možné změny splácení

Na žádost lze měnit splátkový kalendář i v průběhu leasingové smlouvy. Například zkrácení či prodloužení splácení, odklad několika splátek, mimořádnou úhradu apod. Možné je i jednorázové doplacení a předčasné ukončení leasingové smlouvy.

Akontace od 0 %

Leasingovou smlouvu jsme schopni ve většině případů uzavřít i s nulovou akontací.


 

Bez poplatku

Vypracování leasingové smlouvy je ZDARMA.
 

Účely financování

Přístroje a vybavení ordinací a laboratoří

Nákup a rekonstrukce ordinací a laboratoří

Automobily pro lékaře a zdravotníky