EkoRent

leasing

FINANCOVÁNÍ ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Finanční LEASING

Finanční leasing je definován jako finanční pronájem s následnou koupí najatého hmotného majetku (předmětu leasingu) nájemcem. Znamená to tedy, že po skončení pronájmu se předmět leasingu převádí do vlastnictví nájemce.

Nájemné vyplývající z uzavřené leasingové smlouvy uplatňuje klient do nákladů rovnoměrně po sjednanou dobu leasingu (pronájmu) od data, kdy převezme předmět leasingu do užívání. Minimální doba leasingu je dána zákonem.

Dle aktuálního znění Zákona o daních z příjmů je minimální doba trvání finančního leasingu u předmětů zařazených do 1. odpisové skupiny (např. počítačová technika) 36 měsíců, do druhé odpisové skupiny (zdravotnická technika, automobily, nábytek) 54 měsíců a do 3. odpisové skupiny 114 měsíců.

Leasingové podmínky společnosti EKORENT

  • Smlouvy na 54 až 60 měsíců. Naše společnost uzavírá leasingové smlouvy na předměty leasingu zařazené v 2. odpisové skupině na 54 až 60 měsíců (4,5 – 5 let). Výjimečně lze uzavřít smlouvu i na dobu delší.
  • Splácení na 12 – 60 měsíců. Leasingovou smlouvu lze uzavřít se zkráceným způsobem splácení. Tuto variantu ocení klienti, kteří chtějí mít leasing splacen za kratší dobu, než je minimální doba daná zákonem. Uhrazené splátky nájemného pak uplatní do nákladů rovnoměrně po sjednanou dobu leasingu, která musí odpovídat minimální době dané aktuálním zněním Zákona o daních z příjmů v době uzavření leasingové smlouvy. Na druhou stranu lze smlouvu uzavřít i na dobu delší než 54 měsíců, tj. na 60 měsíců.
  • Fixní splátky. Splátky leasingu jsou počítány úrokovou sazbou, která je fixní po celou dobu leasingu a splátky tedy nejsou závislé na změnách úrokových sazeb během leasingu.
  • „Akontace“ od 0%. Leasingovou smlouvu jsme schopni ve většině případů uzavřít i s nulovou „akontací“.
  • Odklad počátku splácení. Lze sjednat individuální splátkový kalendář. Například s odkladem počátku splácení až o 6 měsíců. Toho často využívají především začínající zákazníci.
  • Možné změny splácení. Na žádost nájemce lze měnit splátkový kalendář i v průběhu leasingové smlouvy. Například zkrácení či prodloužení splácení, odklad několika splátek, mimořádnou úhradu apod. Možné je i jednorázové doplacení a předčasné ukončení leasingové smlouvy.
  • Výhodné pojištění. V rámci leasingu nabízíme také pojištění předmětu leasingu s různým rozsahem krytí pojistných rizik dle výběru klienta za výrazně lepších podmínek než při individuálním sjednávání pojištění klientem.
  • 0,- Kč poplatek za vypracování leasingové smlouvy.
  • 1000,- Kč prodejní cena předmětu leasingu po ukončení leasingu.
  • Po celém území ČR. Leasingovou smlouvu je možné uzavřít po celém území ČR.